Pospíšil je od příštího týdne vyřadí dočasně ze systému žalobců, proti čemuž mohou podat námitku.

Pospíšil k radikálnímu kroku přistoupil poté, co mu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal návrh na podání kárné žaloby u Nejvyššího správního soudu. „Naši experti prostudovali dané návrhy a i po poradě s předsedou VSZ Stanislavem Mečlem jsem se rozhodl jim vyhovět a rozhodl jsem se zahájit kárné řízení,“ řekl novinářům ve čtvrtek Pospíšil.

Pospíšil se před jednáním kárného senátu NSS nechtěl vyjadřovat příliš konkrétně, ale prozradil, že za vinu je všem aktérům kladeno, že způsobili v kauze MUS neodůvodněné průtahy, které mohly být účelové. Jedním z hlavních argumentů je podle Pospíšila fakt, že VSZ vědělo, že připojit se k švýcarskému procesu s MUS může jen ministerstvo financí, které však nikdo o kauze neinformoval.

Kárný senát do tří týdnů rozhodne o dočasném odvolání

Kauzu MUS, v jejímž rámci mohou Češi požadovat náhradu škody ve výši 3,5 miliardy korun, měl na starosti Ladislav Letko. Ostatní žalobci podle Pospíšila kauzu dozorovali, byli o ní informováni, činili do ní přípisy, ale při průtazích nic neudělali a ani neinformovali ministerstvo financí (MF), ač věděli, že to jediné může podat pohledávku. Za celou dobu prý nebylo VSZ schopno vymezit skutek, aby MF mohlo hovořit o škodě.

Nyní je na Nejvyšším správním soudu (NSS) a jeho kárném senátu, jestli pochybení žalobců uzná, nebo jestli připustí, že vycházeli ze svého právního posudku. Žalující strana žádá zbavit všechny čtyři aktéry funkce na VSZ.

Stejný kárný senát NSS bude také rozhodovat o případných námitkách vůči Pospíšilovu rozhodnutí na dočasné zproštění funkcí státních zástupců. Rozhodnutí nemá odkladný účinek, takže jakmile se žalobcům dostane do rukou, budou mít pět pracovních dnů na podání námitky u NSS. Poté musí NSS do deseti pracovních dnů o jejich námitkách rozhodnout. Pokud jim nevyhoví, nebudou moci vykonávat činnost žalobců na jakékoli úrovni. Pro Grygárka to mimo jiné znamená také to, že přijde o post náměstka na VSZ.

Grygárkova pověst pošramocena Janouškem

Grygárek je jednou ze sporných osobností na VSZ. Po komplikovaném odvolání Vlastimila Rampuly z popudu nejvyššího žalobce Zemana a dosazení Stanislava Mečla na jeho místo, se začala židle kývat i pod ním. Mečl jej na základě informací v médiích o údajném Grygárkově styku s vlivným pražským podnikatelem Romanem Janouškem, jehož kauzy VSZ mělo v gesci, vyzval k rezignaci. Grygárek to však odmítl, načež začal Mečl střádat podklady pro jeho odvolání.

Marcela Kratochvílová již byla v souvislosti s kauzou sesazena z vedení odboru závažné hospodářské kriminality.

Kauza MUS
Švýcarsko začalo privatizaci MUS vyšetřovat v červnu 2005 kvůli podezření, že z firmy byly přes její vedení do země nelegálně vyvedeny peníze a „vyprány“. Švýcaři kvůli tomu zablokovali přes 12 miliard korun. Česka se dotázali, zda se chce k trestnímu řízení připojit. České úřady na tyto žádosti téměř rok neodpověděly. Mečl již dříve uvedl, že po prostudování spisu zjistil, že „věci nebyla věnována náležitá pozornost“. Nařídil proto na VSZ kontrolu.
Na Mečlův krok reagoval již koncem minulého týdne Rampula. Uvedl, že Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) pražským žalobcům nikdy nevytýkalo postup, jakým kauzu MUS vedli. VSZ mu prý o případu podávalo podrobné informace a NSZ si na průtahy nestěžovalo.