Příslušníci Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) však zasáhli dříve, než byly peníze vyčerpány. Na policejním webu to v úterý uvedl mluvčí policejního prezidia Jaroslav Ibehej.

Zástupce sdružení požádal v roce 2008 o dotaci z rozpočtu EU a ČR v souhrnné výši 617 000 eur (zhruba 15,5 miliónu Kč). "Obviněný ve své žádosti uvedl nepravdivé údaje, neboť deklaroval, že účelem dotace je vybudování ochranné hráze pro záchranné čluny. Jeho skutečným záměrem však bylo vybudování přístavu ke sportovním, rekreačním a komerčním účelům," sdělil Ibehej.

Sdružení dobrovolných záchranářů mělo podle policistů jen posloužit k získání milionové dotace. "Po dokončení stavby byla předstírána činnost fungující záchranné služby, ačkoliv přístav užívaly osoby v převážné většině nezpůsobilé k výkonu odborné záchranářské činnosti," řekl mluvčí policie. Údajní záchranáři nebyli k ochraně životů a zdraví lidí na Lipně vázáni žádnou zvláštní povinností nad rámec toho, co by musel podle zákona udělat každý občan České republiky.

Obviněný je stíhán na svobodě pro trestné činy pokusů o poškození finančních zájmů Evropských společenství a dotační podvod. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí pět až deset let vězení.