Právo má k dispozici kopii protokolu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje z 5. října v němž se uvádí, že na několika místech, chodbách, schodišti a jedné učebně byly při některých měřeních v červenci, srpnu a září (kdy už vnitřní rekonstrukce tříd skončila) naměřeny nadlimitní hodnoty azbestových vláken.

Náměstek primátora Kamil Calta (TOP 09) ale ve čtvrtek minulý týden na přímý dotaz Práva, kdy se radnice o nadměrných hodnotách mikrovláken azbestu radnice dozvěděla, řekl, že 25. listopadu.

Zdroje z radnice, které si ale nepřály být jmenovány, Právu však potvrdily, že investiční odbor magistrátu o naměřených hodnotách věděl už od července a protokol hygieniků z 5. října měl rovněž k dispozici. Intenzivně se ale problémem začalo město zabývat až po dalších měřeních Zdravotnického ústavu se sídlem v Plzni koncem listopadu.

Teprve minulý pátek náměstek připustil, že Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje o zmíněných výsledcích měření magistrát počátkem října skutečně informovala. Vzhledem k tomu, že však nedala jasné doporučení, zda už tehdy školy uzavřít, a požádala jen o doložení dalších měření, město vyčkávalo.