Letos bylo hodnoceno 102 nemocnic, které byly rozděleny do tří hlavních kategorií.

V kategorii fakultních nemocnic bylo hodnoceno 11 zdravotnických zařízení. Za Fakultní nemocnicí Plzeň se umístila nemocnice v Motole, která byla loni pátá. Třetí místo zaujímá loni vítězná Fakultní nemocnice Hradec Králové. "Nejvíce se zlepšilo hospodaření Fakultní nemocnice Brno, která v loňském ročníku obsadila v této kategorii poslední místo," uvedl Vavřina.

Mezi příspěvkovými organizacemi bylo hodnoceno 38 nemocnic. Vítězná Nemocnice Na Homolce byla loni pátá. Na druhém místě skončila nemocnice v Ivančicích, loni čtrnáctá, která se zlepšila nejvíce. Zároveň je první mezi menšími nemocnicemi, které nemají více než 350 lůžek.

"Nemocnice Ivančice podstatně zvýšila rentabilitu tržeb, její zadluženost je nejnižší v rámci daného souboru nemocnic, dokázala snížit dobu obratu krátkodobých pohledávek i závazků. Zaznamenala i vysoký růst zisku," řekl Vavřina. Třetí místo v této kategorii příspěvkových organizací získala také menší nemocnice Blansko.

Mezi obchodními společnostmi si stejně jako v předchozích dvou ročnících vede nejlépe nemocnice v Kadani. "Hospodaření Nemocnice Kadaň se vyznačuje nejvyšší likviditu a nejnižší zadlužeností v rámci nemocnic této skupiny. Objem jejích krátkodobých závazků se meziročně prakticky nezměnil," podotkl Vavřina. V pětici nejúspěšnějších je kadaňská nemocnice jediná, která nemá sídlo v Jihočeském kraji. Druhé místo obsadila nemocnice v Prachaticích a třetí je nemocnice z Českého Krumlova.

Hodnocení nemocnic se provádí již čtvrtým rokem, a to na podkladě zveřejnění jejich finančních výkazů v obchodním rejstříku (pro obchodní společnosti) a v systému UFIS pro příspěvkové organizace, a to minimálně za uplynulé dva po sobě jdoucí roky. V letošním ročníku tudíž za roky 2009 a 2010.