Lidé si tak budou sami moci zkontrolovat, kolik si lékař za péči o ně vykázal. V minulosti se objevily případy, že lékaři vykazovali pojišťovnám větší péči, než lidé ve skutečnosti poskytli, nebo dokonce vykázali péči za ty, kteří u nich už léta nebyli.

"Myslíme si, že to bude takové memento pro lékaře, aby nevykazovali věci na nějaké fiktivní pacienty, že to přece jenom vyvolá určitou opatrnost u těch pár procent lékařů, kteří to nyní dělají. Těch sto miliónů by se za péči podle odhadu mělo takto ušetřit," řekl ministr.

Pokud norma projde Senátem a podepíše ji prezident, budou lidé dostávat jednou za rok informaci o celkové sumě, kterou za ně pojišťovna zaplatila. Dopis bude chodit jako běžná pošta. Podrobnější informace by totiž bylo potřeba posílat jako zásilku do vlastních rukou, což by se prodražilo. Lidé si ale rozpis budou moci u své zdravotní pojišťovny dál vyžádat.

Dopis by poprvé měl přijít v roce 2013, bude v něm vykázána úhrada za rok 2012, kdy by měl zákon začít platit.