"Novela nově zahrnuje mezi reklamu na léky také průzkumy trhu, marketingové studie a poregistrační studie, které nebude možno nadále provádět za úplatu," řekl náměstek.

Za zapojení do studie běžně dostávali lékaři od firem peníze, nebo třeba počítač, případně mohli vyjet na lukrativní zahraniční kongres, který ve skutečnosti byl pobytovým zájezdem. Státní ústav pro kontrolu léčiv dal už několika firmám za takové konání pokuty. Novela pokuty řádově zvyšuje, z dosavadních stovek tisíc až miliónu korun na milióny až desítky miliónů.

Už žádné rodinné dovolené pod rouškou kongresů

"Novela také zpřesňuje a výrazně omezuje sponzoring kongresové turistiky. Jasně stanoví, že lze lékaři hradit pouze zdůvodnitelné výdaje, a ty jsou jen čtyři - na dopravu, stravu, ubytování a registrační poplatek. Žádné další výdaje, včetně jejich hrazení dalším osobám, nebudou podle zákona možné," zdůraznil náměstek.

Novela zakáže soutěže, loterie nebo hry, kterými chtějí firmy ovlivňovat předepisování léků. Postihne marketing prostřednictvím třetí osoby, regulace tedy bude platit nejen pro lékaře, lékárníky a zástupce farmaceutických firem, ale třeba i pro jejich rodiny, které by s nimi na lukrativní kongres jely.

Výdaje firem na reklamu se budou dokládat

"Novela také říká, že lékař nesmí zaměnit lék pacientovi, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu, rovněž tak lékárník by neměl podle této novely doporučit pacientovi lék, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu nebo reklamní pobídky," řekl Plíšek.

Novela rovněž uloží firmám dokládat v účetnictví příjmy a výdaje související s reklamou na konkrétní lék.