Kubicem ustanovená komise totiž ve svých razantních návrzích míří i na citlivá místa, tedy na ta nejvyšší. Podle expertů by tak měla být například úplně zrušena pozice prezidentova náměstka pro lidské zdroje a zástupce policejního šéfa pro ekonomiku by měl stejně jako další ekonomičtí ředitelé odevzdat uniformu a přejít do civilu.

Právě to na policejní vedení podle informací Práva zapůsobilo jako červený hadr na býka. Policejní prezident Petr Lessy se nechtěl k připomínkám jakkoliv vyjadřovat s tím, že nejprve o nich chce jednat s ministrem. Uvedl pouze, že se dělí do tří kategorií: souhlasíme, dokážeme si představit a nesouhlasíme.

V nejvyšších patrech prezidia se každopádně mluví o tom, že návrh na „zcivilnění“ hlavního ekonoma policie i jeho kolegů na jednotlivých krajských ředitelstvích nemá šanci na úspěch.

„Pokud by měl být ekonomický náměstek v civilu, musel by mít mimo jiné i odpovídající plat, který by mohl konkurovat soukromé sféře. Nedokážeme si představit, že by kdokoliv z privátní sféry šel dělat hlavního ekonoma organizace s padesáti tisíci lidmi a mnohamiliardovým rozpočtem za šedesát tisíc měsíčně,“ řekl Právu jeden z vysokých policejních důstojníků.

Podle hlasů zaznívajících z prezidia nechce Lessy za žádnou cenu obětovat ani svého náměstka pro lidské zdroje Pavla Osvalda, jak navrhuje ministerská komise. A přívětivě se vedení policie podle všeho nedívá ani na případné slučování elitních celorepublikových útvarů.

Zrušit se má téměř šest stovek míst

Shodu naopak vedení policie našlo s Kubiceho experty ve snaze zeštíhlit přebujelý aparát v organizačních, tedy nevýkonných článcích policie.

S tím, že s „odtučňovací“ kúrou se má začít u nejvyšších postů, naopak podle svých slov souhlasí předseda policejních odborů Milan Štěpánek. „Se zrušením místa personálního náměstka na policejním prezidiu rozhodně souhlasíme,“ uvedl.

Zároveň pak varoval před plošnými škrty na nižších pozicích. „Musí být důkladně posouzeno, jaká místa se mají opravdu zrušit, ne všichni koordinátoři nebo analytici jsou zbyteční,“ poznamenal.

Celkově pracovní skupina navrhla u policie bez náhrady zrušit 588 míst a další stovky pak zcivilnit. O definitivní podobě restrukturalizace se má rozhodnout v nejbližší době.

Co navrhuje ministerská komise
zcivilnění ekonomických a personálních úseků policie
snížení počtu velitelských funkcí
zrušení více než tisícovky míst ze středního managementu
sloučení elitních celorepublikových útvarů
zrušení tří policejních škol
převedení ředitelství cizinecké policie pod policejní prezidium