Jde zatím o nejostřejší vyjádření ministra vůči hlavní představitelce nezávislého vrcholného orgánu, který kontroluje vysoké školy. Dvořáková v minulosti například odhalila skandál na plzeňských právech.

„S jistou mírou nadsázky mediální počínání předsedkyně Akreditační komise připomíná 50. léta, kdy dělníci v závodech předem rozhodovali o výsledcích politických soudů. Stejně tak prof. Dvořáková vyvíjí svými výroky v médiích nepřípustný nátlak,“ uvedl Dobeš v tiskovém prohlášení.

Spor vznikl kvůli návrhu komise na omezení akreditace soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) a odebrání akreditace Bankovnímu institutu. Ministerstvo však prvně v historii nedalo na návrh komisařů a vyhovělo odvolání Komenského univerzity.

Významní studenti

U Bankovního institutu pak odebralo jen akreditaci pro výuku v angličtině, třebaže komise navrhovala odebrání akreditace ve všech jazycích. Škola se ještě může odvolat. Dvořáková v médiích postup úředníků kritizovala.

Předsedkyně kareditační komise Dvořáková a bývalý proděkan Kindl před zahájením nedělních Otázek Václava Moravce.

Předsedkyně kareditační komise Vladimíra Dvořáková

FOTO: Michaela Říhová, Právo

Na UJAK přitom studovali a studují někteří vlivní politici i někdejší šéfka Dobešova kabinetu Jana Machálková či šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) Jana Nagyová. Právní zástupce Bankovního institutu Miroslav Jansta zase pomáhá ministrovi se sportem.

„Oba případy nejsou definitivně rozhodnuté. Jako ministr jsem nepodepsal ještě žádný závěr,“ uvedl Dobeš na konto Dvořákové, která kritizovala ostře v nedávné době Bankovní institut.

V rádiu Impuls řekla, že studenti na Ukrajině, kde má škola pobočku, studovali tři až čtyři měsíce a diplomové práce pocházely bůhví odkud. „Měli jsme informace z ambasád na podivné žádosti o víza na podivné studenty,“ dodala s tím, že díky titulu z české školy se absolventům otevírá pracovní trh v celé EU.

„Školy si na šéfku komise stěžují“

„Tyto výroky považujeme za naprosto lživé a nepodložené a budeme žádat nápravu,“ reagovala na Dvořákovou tisková mluvčí školy Jitka Novotná s tím, že celou věc předali právníkům.

Podle Dobeše jsou výroky Dvořákové též nepřípustné a neprofesionální. „Předsedkyně AK vyvíjí nemístným způsobem nátlak na ministerstvo školství a předjímá výsledek nezávislého rozhodnutí, které může být podle zákona založeno jen na skutečnostech doložených ve správním spise,“ uvedl Dobeš.

Je pobouřen také tím, že výroky Dvořákové prý mohou ovlivnit případný soudní spor s vysokou školou. „Počínání prof. Dvořákové totiž oba případy velmi nepřesně, selektivně a posunutě medializuje, a to i s vědomím, že obě školy si najaly významné právníky. A přesně tato medializace může druhé straně napomoci při případném soudním sporu, pokud bych rozhodl v neprospěch těchto škol,“ zlobí se Dobeš.

Zrušme komisi

Dodal, že se paradoxně může domnívat, že počínání Dvořákové může v případném sporu vysoké škole pomoci. „Ministerstvo již dříve obdrželo řadu stížností dotčených vysokých škol na medializaci jednotlivých kauz ze strany předsedkyně Akreditační komise v průběhu řízení,“ řekl.

Také uvedl, že v budoucnu by už o akreditacích neměla rozhodovat Akreditační komise, ale nově vytvořený orgán.