„V podstatě si už balím věci,“ řekl ve čtvrtek Právu Rampula, který očekává, že komise jeho rozklad zamítne. Rozhodnutí lze očekávat v polovině příštího týdne, do středy má totiž vrchní žalobce zákonnou lhůtu na vyjádření k podkladům, které komise shromáždila. Poté padne verdikt, podle zdrojů Práva z ministerstva spravedlnosti se tak stane neprodleně.

Na základě Rampulových výhrad, které 19. září komisaři uznali, byl spis doplněn o protokol o výpovědi svědkyně Marcely Kratochvílové, ředitelky odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ. Fakticky však Kratochvílová vyslechnuta vůbec nebyla.

Výslech se vlastně nekonal

„Výslech se nekonal před komisí, ale na ústním jednání, kam jsem byl pozván já, doktorka Kratochvílová a zástupci navrhovatele, tedy ministerstva. Pracovník, který schůzku vedl, řekl, že na doktorku Kratochvílovou nemá žádné otázky, a vyzval mě, abych se ptal já,“ popsal výslech Rampula. „Měl jsem sice připravené otázky, ale pouze doplňující, takže se výslech vůbec nekonal,“ podotkl vrchní žalobce.

Podle něj šlo o čistě formální úkon, aby výhrada chybějícího výslechu svědkyně nemohla být uplatněna. Rampula je navíc přesvědčen, že výslech měl být proveden správním orgánem prvního stupně, který o jeho odvolání původně rozhodoval, tedy ministrem, respektive jeho pověřenými úředníky.

Ministerstvo spravedlnosti průběh rozkladového řízení odmítá jakkoli komentovat. „Ministr rozhodl nekomentovat průběh řízení a zveřejnit až výsledek,“ sdělil Právu náměstek ministra a předseda rozkladové komise František Korbel.

Rampulu bude zastupovat Sokol

Nelze se tak dozvědět ani to, jak si komisaři poradili s dalšími výhradami, které sami na zářijovém zasedání uznali za oprávněné. Podle tehdejšího vyjádření náměstka Filipa Melzera šlo například o znění samotného výroku o odvolání Rampuly, které je v původním znění příliš obecné a soudně nepřezkoumatelné.

Podle informací Práva měl být zpochybněn i jeden ze stěžejních důvodů odvolání vrchního žalobce, a to jeho údajný zásah do kauzy IPB. Rampula před vynesením rozsudku v dubnu 2008 zavolal dozorové státní zástupkyni Darje Dunajové a uložil jí, aby se na místě proti němu neodvolávala a ponechala si lhůtu na rozmyšlenou, ta se pak neodvolala vůbec. I kdyby šlo o porušení zákona o státním zastupitelství, je podle námitky, kterou měla komise uznat, případ promlčený.

„Za této situace už se nemohu hájit sám, proto jsem oslovil právního zástupce, kterým bude doktor (Tomáš) Sokol,“ řekl Právu Rampula.

Chtěl by pozastavit platnost odvolání

V případě soudního sporu o své odvolání chce navíc soudci navrhnout, aby pozastavil platnost jeho odvolání až do rozhodnutí ve věci. Tím by mohl pražské vrchní státní zastupitelství řídit dál až do vydání rozsudku.

Rampulovo odvolání navrhl ministrovi letos v březnu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, Pospíšil návrhu vyhověl 21. července. Vrchní žalobce se však v zákonné lhůtě odvolal prostřednictvím rozkladu, ve funkci tak zatím zůstává.