Relikvie je ve speciální prosklené schránce vystavena od úterního večera do středy odpoledne při zdejších bohoslužbách, které se konají v rámci 9. ročníku Národní svatováclavské pouti. Na tu se každoročně scházejí tisíce poutníků.

Za vyzvánění zvonů byla lebka sv. Václava přenesena z vozu na nosítkách do baziliky sv. Václava, kde je uložena v kryptě na oltáři sv. Kosmy a Damiána.

Za vyzvánění zvonů byla lebka sv. Václava přenesena z vozu na nosítkách do baziliky sv. Václava, kde je uložena v kryptě na oltáři sv. Kosmy a Damiána.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Ostatky sv. Václava jsou obvykle uloženy v novogotickém hlavním oltáři katedrály sv. Víta na Pražském hradě. V klenotnici Metropolitní kapituly sv. Víta v Praze se nachází také přilba a drátěná košile sv. Václava.

Lebka sv. Václava v bazilice ve Staré Boleslavi

Lebka sv. Václava v bazilice ve Staré Boleslavi

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Relikvie byly převezeny v rámci pouti do Staré Boleslavi, tedy do míst, kde byl kníže Václav zavražděn.