"Musíme mít možnost do toho procesu vstoupit," konstatovala například děkanka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Jana Coufalová. Obsah zkoušek podle ní musí být upraven tak, aby maturity ověřovaly ty znalosti a dovednosti, které vysoké školy potřebují.

Její fakulta už proto plánuje, že u letos přijatých studentů porovná po prvním semestru a prvním roce studia jejich úspěšnost na vysoké škole s jejich výsledky u státní maturity.

Podle Kateřiny Novákové z Cermatu ale tato spolupráce vysokých a středních škol potřebuje nějaký rámec, peníze na tento projekt se prý pokusí získat z EU.

Do přípravy testů by školy zasahovat nemohly

Univerzity by do budoucna chtěly mít své zástupce v komisi sestavující katalogy požadavků na znalosti středoškoláků. Dohled chtějí mít zejména nad maturitami vyšší obtížnosti a také nad maturitami z nepovinných předmětů. Šéf Cermatu Pavel Zelený ale řekl, že do přípravy testových otázek by vysoké školy zasahovat nemohly.

Generální zkouška na státní maturity

FOTO: Petr Horník, Právo

Kromě vysokých škol ale záleží na kvalitě středoškolského vzdělávání i podnikatelům. "Výchova a vzdělávání musí být zajišťovány institucemi, které se řídí principy podnikatelského myšlení," uvedl Zbyněk Pitra z České manažerské asociace s tím, že od absolventů očekávají kromě znalostí i logické myšlení, schopnost pracovat s informacemi a komunikovat.

Maturita místo přijímaček

Podle Zeleného chtějí také v pilotním projektu představit školám program, díky němuž by mohly lépe využívat statistiky ze státních maturit. Zjistily by zde například, jakou nastavit bodovou hranici při přijímacích zkouškách, když chtějí přijmout určitý počet studentů.

Šéf společnosti Cermat Pavel Zelený

Šéf Cermatu Pavel Zelený

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pro vysoké školy je příprava vyvážených přijímacích zkoušek často obtížná, mnohé z nich proto využívají třeba testů firmy Scio. Jedním z cílů jednotných maturit mělo být právě i to, že by výsledky sloužily jako vstupenka na vysokou školu. V prvním roce konání jednotných zkoušek dospělosti ale k výsledkům maturit přihlíželi jen na Fakultě informačních technologií pražského ČVUT.