Poslanci rozhodovali o dvou navržených výších pokuty. Tejc žádal finanční postih ve výši celého platu, tedy 67 300 korun. Členové výboru Drastichové nakonec vyměřili stejnou pokutu, jakou udělili letos v únoru soc. dem. poslanci Davidu Rathovi za jeho urážlivé výroky na adresu Miroslava Kalouska (TOP 09).

Drastichová se na rozdíl od Ratha, nehodlá proti rozhodnutí výboru odvolávat ke Sněmovně. „S disciplinárním opatřením souhlasím a pokutu zaplatím,“ řekla novinářům.

Pochybení poslankyně se prokázalo

Podle Tejce jednání výboru prokázalo, že čin, kterého se poslankyně dopustila, „lze podřadit pod porušení jednacího řádu“. Jak dodal, pro budoucnost je podstatné, že se „poslanci shodli na tom, že je to porušení zákona a že takové počínání nelze tolerovat“.

O zavedení disciplinárního řízení s Drastichovou požádalo pět soc. dem. poslanců, kteří její provinění považují za tak závažné, že nestačí pouhá omluva, kdy se poslankyně okamžitě po „akci“ obhajovala svou nezkušeností.

Koalici nepomohla, Johnovi prý zkomplikovala život

Soc. dem. jsou přesvědčeni, že poslankyně přihlašovací karty nepřítomných Víta BártyRadka Johna z hlasovacího zařízení vytáhla úmyslně s tím, že jejich odhlášením chtěla zkreslit výsledek hlasování.

Protože však koalice měla v té chvíli v sále dostatek hlasů pro prosazení svého procedurálního návrhu na hlasování dlouho do noci, dosáhla horlivá poslankyně přesného opaku. Namísto urychlení rozhodnutí o vládních reformních zákonech vyvolala skandál, který definitivní hlasování odložil o dva dny.

John navíc její „pomoc“ neocenil, neboť mu prý zkomplikovala život, když „hloupě vytáhla jeho hlasovací kartu ze zařízení“. John se jednání výboru poprvé zúčastnil jako jeho člen a podle informací Práva svou kolegyni hájil tím, že nešlo o stejnou situaci, po které se ve slovenském parlamentu vzdala mandátu současná premiérka Iveta Radičová. Ta totiž hlasovala za svou kolegyni, kdežto Drastichová pouze jeho a Bártu odhlásila.

Podle soc. dem. porušila Drastichová Ústavu a jednací řád Sněmovny a obvinili ji z možného spáchání dvou trestných činů - zneužití pravomoci úřední osoby a poškození cizích práv. Jak uvedl Tejc, o trestný čin by se jednalo v případě, že by poslankyně za své kolegy rovnou hlasovala, což se nestalo.