Na přílepek upozornila Strana zelených. Poslanci vzápětí slibovali, že Sněmovnou taková úprava neprojde. Vynětí zákazu z novely zákona o svobodném přístupu k informacím doporučily zdravotnický výbor i branný a bezpečnostní výbor.

Nynější znění zákona zakazuje uvádět údaje o „poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, stání podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově řízení“. K tomu měly podle přílepku přibýt „platy, odměny a další obdobná plnění poskytovaná z veřejných rozpočtů“.

Ministerstvo vnitra a Úřad pro ochranu osobních údajů už se dohodly na metodice zveřejňování platů a odměn. Měly by být přístupné v zásadě jen u těch úředníků, které zákon o střetu zájmů řadí mezi veřejné funkcionáře. U nižších úředníků není vůbec dán zákonný důvod poskytovat údaje bez jejich souhlasu.