Kostel stojí hned vedle ministerstva školství, kde je Bátora šéfem personálního odboru, a základní školy. Akci, která zatím není hlášena na pražském magistrátu, pořádá podle hnutí D.O.S.T. údajně divadelní skupina Sluníčko.

„Je třeba kultivovaným, ale jasným způsobem reagovat na nehoráznou mediální a politickou kampaň, která dnes míří nejen na Ladislava Bátoru, ale na celou naši iniciativu a hodnoty, které zastává,“ je přitom na webu uvedeno. Iniciativou je v tomto případě míněno hnutí D.O.S.T., takže divadelní spolek je zřejmě jen zástěrka.

Jde o útok na svobodu slova, tvrdí petice

Zároveň je na webu odkaz na nové petiční stránky Pro Bátoru za svobodu a právo. Ty podpořilo podpisem už 250 občanů.

Podle autorů webu „sleduje během posledních týdnů česká veřejnost nejtvrdší politický útok na občanská práva a svobody od listopadu 1989“.

Dále autoři zdůrazňují: „V příkrém rozporu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod i na ni navazujících legislativních norem, a pod zjevně nicotnou záminkou, vyvíjí část politiků otevřený nátlak na odvolání ministerského úředníka Ladislava Bátory kvůli jeho osobním politickým názorům a občanským aktivitám. Jako svobodymilovní občané jsme touto věcí vážně znepokojeni a zásadně ji odmítáme.“

1. září proběhne rovněž v Praze řádně ohlášená demonstrace proti Bátorovi na ministerstvu školství. Tu pořádá předseda Strany zelených Ondřej Liška.