„Není to kachna, platy nepedagogických pracovníků se nesníží ani o korunu. Snad to vnese klid mezi nepedagogické pracovníky,“ sdělil v pátek novinářům Dobeš za přítomnosti odborových předáků.

Jedním dechem pak dodal, že platí jeho příslib investovat čtyři miliardy korun do mezd zkušených pedagogů. „Jestli to loni byly dvě miliardy pro začínající pracovníky, teď chceme odměnit zkušené a kvalitní učitele, a zmírnit napětí v tom sboru,“ řekl ministr. Odmítl však upřesnit, jakou formou by měli učitelé být odměněni.

Peníze podle Dobeše zajistil ministr financí. „Budete se divit, ale je to díky panu ministru financí Kalouskovi, který předfinancoval část úspor z roku 2011,“ poznamenal.

Řezat se má u byrokratů

Dohodu s ministrem si pochvalovaly i odbory. Předseda školských odborů při ČMKOS František Dobšík řekl, že ministr jim dal dostatečné garance, a není tedy třeba vyvolávat sociální neklid.

Kuchařkám, uklízečkám, školníkům, sekretářkám a dalším nepedagogickým pracovníkům školství letos klesly výdělky o deset procent a další srážky hrozily i pro příští rok. Dobeš si stěžoval, že mu Kalousek chystá pro jeho resort jedny z nejdrastičtějších škrtů a slíbené čtyři miliardy na odměny zkušených učitelů prý nebude mít k dispozici.

Nakonec ale podle svých slov našel zdroje v úsporách. Jak uvedl, hodlá říznout ještě hlouběji než letos do byrokratického aparátu školství. Podle něj zatím největší úspory plynou ze slučování úřadů a rušení pronájmů budov zrušených institucí. Propouštění stovek úředníků se ale zatím neprojevilo, jelikož jim většinou běží výpovědní lhůty a bývalí zaměstnanci ještě pobírají odstupné.