Průzkum probíhal už loni. Nyní se zkoumá plocha pod kostelem sv. Vavřince a přilehlého domu.

"Když jsme odhalili řady kůlových jam po dřevěné středověké konstrukci, začínali jsme potichu doufat. Nelíčené nadšení však zavládlo v momentě, kdy se nám podařilo objevit základ rozsáhlé stavby o rozměrech minimálně šest krát deset metrů, to už nám začínalo být skutečně jasné, že jsme nalezli původní panské sídlo prvních Vítkovců," popsala vedoucí výzkumu České společnosti archeologické Michaela Selmi Wallisová.

Předměty z naleziště v Prčici

Předměty z naleziště v Prčici

FOTO: ČTK

Z vyzvednuté keramiky vyplývá, že stavba zanikla někdy během přelomu 12. a 13. století, nejpozději však do poloviny století 13. Přesnější datace bude známa až po zpracování výsledků.

Keramická značka nalezená při výzkumech v Prčici

Keramická značka nalezená při výzkumech v Prčici

FOTO: ČTK

Z lokality bylo doposud vyzvednuto i několik cenných nálezů. Mezi nejzajímavější patří bezesporu anonymní uherský denár z poloviny 12. století, který je podle numismatiků v Čechách skutečnou raritou, dále pak malý a velký klíč nebo prsteny. Svůj půvab má i kolekce nalezené keramiky, která naprosto odpovídá charakteru nálezů z přelomu 12. a 13. století.

Archeologové při výzkumu

Archeologové při výzkumu

FOTO: ČTK

Podle starostky Sedlce-Prčice Miroslavy Jeřábkové se podobné archeologické nálezy daly při průzkumu očekávat. "Překvapením ale pro mě i pro archeology je nález toho objektu a keramiky, která je počítaná na koše," poznamenala Jeřábková. Nálezy podle ní dokazují, že Vítek z Prčice v okolí působil a že město bylo významným středověkým sídlem.

Předměty z naleziště v Prčici

Předměty z naleziště v Prčici

FOTO: ČTK

Prčice je původním sídlem rodu Vítkovů, u kterého lze hledat kořeny rodů pánů z Rožmberka, Hradce, Landštejna, Stráže a Sezimova Ústí. Zakladatel rodu Vítek I. se poprvé píše s přídomkem z Prčice v listině knížete Bedřicha z přelomu let 1184 a 1185. Umírá asi v roce 1194. Po něm nastupuje syn Vítek III.

Archeologové zřejmě objevili v Prčici dávné sídlo Vítkovců.

Archeologové zřejmě objevili v Prčici dávné sídlo Vítkovců.

FOTO: ČTK