Nejlépe placen je podle ČT náměstek pro oblast alternativního financování dopravní infrastruktury Petr Sedláček. Jeho tabulková mzda činí 33 810 Kč, osobní ohodnocení 30 000 Kč a příplatek za vedení 21 000 korun. Celkem tedy jeho hrubá mzda představuje 84 810 korun.

Zhruba stejně vysoký plat má také náměstek pro Sekci ekonomiky a fondů EU Lukáš Hampl a náměstek v pozici státního tajemníka Daniel Bartek. Ten má ale jako jediný smluvní plat, uvedla ČT s tím, že další tři náměstci berou méně.

Tarifní platy svých náměstků a náměstků a ředitelů jednotlivých odborů zveřejnilo ministerstvo dopravy již na začátku srpna. Tehdy ale na webových stránkách ministerstva chyběla čísla o osobním ohodnocení a o příplatcích za vedení.

Odměny prý nejvyšší úředníci ministerstva ze současného šéfa resortu Pavla Dobeše nebrali žádné. Česká televize ale zjistila, že od ledna jim Dobešův předchůdce vyplatil navíc ještě 670 000 korun.