„Zatím to bylo nesystémové a určitá anomálie, že ředitelé útvarů s celorepublikovou působností spadali pod mé náměstky, teď se to staví do logiky věci. Šéfové těchto útvarů jsou na úrovni krajských ředitelů, kteří pod mou personální pravomoc spadají už nyní, patří například do stejné platové třídy a tady se to tříštilo. Takže teď to bude tak, že všichni ředitelé celorepublikových útvarů i krajů budou personálně přímo pode mnou,“ řekl Právu Lessy.

Vezme pravomoci náměstkům

Už na podzim by tak měl sám rozhodovat o jmenování či odvolání šéfů celkem třinácti útvarů s celorepublikovou působností. Mimo jiné jde o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) či Národní protidrogovou centrálu (NPC), nad nimiž má zatím personální pravomoc náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování Martin Červíček.

Stejně tak o některé své pravomoci přijde i náměstek pro vnější službu Vladislav Husák, pod kterého personálně spadala například cizinecká policie.

Jak Červíčkovi, tak Husákovi ale podle Lessyho zůstanou kázeňské pravomoci vůči svým dosavadním podřízeným, což v praxi znamená, že budou i nadále rozhodovat o jejich odměnách či případných sankcích.

Lessy míní změnit personální pravomoci i v nižších stupních policejní hierarchie. Nadále prý bude platit, že o šéfech územních odborů (bývalých okresních ředitelství) budou rozhodovat ředitelé krajských policejních správ. Nově si ale šéfové z okresů budou moci vybírat vedoucí obvodních oddělení, což byla dosud pravomoc krajských ředitelů.

„To je hlavní motiv toho předpisu, vrátit personální pravomoc bývalým okresním ředitelstvím. Doteď musel o nějakých personálních posunech na obvodech rozhodovat a podepisovat je až krajský ředitel,“ podotkl Lessy.

Zaznamenal prý letité stížnosti z okresů, že tam nemají šanci rozhodovat o svých nejbližších podřízených a nyní to chce podle svých slov konečně urovnat.

Štěpánek: proč zase něco měnit?

Už tak růžově jako Lessy to však nevidí předseda policejního odborového svazu Milan Štěpánek.

„Vnímám to tak, že se vrací něco, co už bylo předěláno. Je to možná zbytečné, protože už se tady něco zajelo a pokud se zase bude něco předělávat, tak mám určité obavy,“ uvedl Štěpánek.

V této souvislosti zmínil hrozbu rozšiřování vedoucích aparátů na okresech a v krajích, takže by zase přibylo více lidí ve středním managementu na úkor policistů v přímém výkonu.