Diag Human uspěl minulý týden u soudu ve Vídni s žádostí, aby obrazy Emila Filly a Vincence Beneše a plastika Otto Gutfreunda zůstaly až do konečného verdiktu soudu v Rakousku. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň ale uvedl, že ministerstvo považuje odvolání Diagu Human za „oddalování nezvratného rozhodnutí“.

Rozhodnutí o exekuci dvou obrazů a plastiky, na které se má podle zástupců státu vztahovat imunita pro „výsostně kulturní majetek, který není určen k prodeji“, nicméně neřeší otázku rozhodčího nálezu z roku 2008, jehož vykonatelnost Diag Human u zahraničních soudů uplatňuje na základě newyorské úmluvy o vzájemné vykonatelnosti rozhodčích nálezů.

Stejný soud ve Vídni totiž letos v květnu nepravomocně uznal nárok Diagu Human na více než desetimiliardové odškodnění za překažené obchody s krevní plazmou. ČR se proti rozhodnutí odvolala.