Oběti trestných činů by nově měly mít nárok na ryze individuální přístup, zákon upravuje i jejich právo na informace. Oběť se tak nově bude moci seznámit například se spisem a bude rovněž vyrozuměna o jednotlivých etapách vyšetřování případu.

Obětem bude rovněž explicitně dáno právo na peněžitou pomoc. Doposud bylo možné žádat úhradu za újmu pouze v případě poškození zdraví či smrti. Nově se odškodnění dočkají i oběti sexuálně motivovaných deliktů. Částky se obecně zvýší.

Oběti násilného trestného činu budou moci jako prvotní odškodnění získat až 50 000 korun, což je dvojnásobek současného stavu. Pozůstalí po oběti vraždy budou moci žádat až 200 000 korun.

Oběti bude moci pomáhat důvěrník

Jako ochrana před sekundární viktimizací (opětovnému prožívání traumatizujících událostí) oběti bude sloužit institut důvěrníka, který bude moci oběť doprovázet v rámci vyšetřování, které může být značně stresující. Oběť bude moci rovněž sepsat prohlášení o následcích, kde popíše, jak se v důsledku trestného činu cítí.

Pospíšil konstatoval, že resort se při psaní zákona inspiroval ve Švýcarsku a v Německu, kde podobné zákony fungují. Norma by mohla začít platit od ledna roku 2013.

Již před časem ministerstvo představilo novelu trestního řádu, která umožní poškozeným žádat náhradu morální a nemajetkové újmy již v trestním řízení.