"Je to jedna z mála rozumných cest, jak se může Česká republika podílet na obrovských ziscích, které jsou v těchto oblastech na trhu ČR dosahovány," uvádí materiál ČSSD. Dvě sazby daně z příjmu právnických osob mají podle ČSSD například Velká Británie (21 a 28 procent), Španělsko (25 a 30 procent) a Nizozemí (20 a 25,5 procenta).

Progresivní zdanění u fyzických osob je podle ČSSD symbolem sociální soudržnosti. "Je nástrojem solidarity mezi bohatými a chudými. Jde tedy o více než nějakých šest miliard korun, které by to mohlo podle té nejmírnější varianty přinést.

"Chceme standardní daňový systém s minimem experimentů," uvedl stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek. ČSSD podle něj odmítá rušení daňových výjimek pouze pro fyzické osoby a zejména pak výjimky týkající se zaměstnaneckých benefitů. Zároveň ale ČSSD proti rušení některých zastaralých výjimek není. "Na straně druhé považujeme za vhodné zavést daňové úlevy na některé ekologické výdaje," uvádí materiál ČSSD.

Veřejné finance by chtěli mít sociální demokraté vyrovnané v roce 2017, přičemž v roce 2013 by měl deficit veřejných financí pod třemi procenty. Stejně tak počítá s poklesem pod tříprocentní hranici i vláda. Vyrovnané hospodaření chce mít vláda v roce 2016.