„Nepodceňuji riziko korupce, musíme ale znát její příčiny. K tomu je třeba změna legislativy v zadávání zakázek, ale ne populistická, ale systémová. Je třeba vycházet z toho, že čím méně stát vydává, tím méně se rozkrade. A dalším opatřením, o kterém se na vládě moc nemluví, je privatizace, privatizace, privatizace. Neznám soukromé zařízení, kde by kupovali předražené léky, kde by kupovali předražené CT,“ prohlásil na primě Šnajdr.

Zdůraznil přitom, že nejčastěji jsou v ČR soukromými zdravotnickými zařízeními ambulance a nejsou prý horší než nemocniční ordinace.

Proti tomu namítl Šnajdrův oponent a předseda KSČM Vojtěch Filip tím, že soukromí lékaři si budou moci v budoucnu vybírat pacienty podle jejich majetnosti.

Podle Šnajdra k ničemu takovému dojít nemůže, jelikož v případě odmítnutí poskytnutí péče by byl lékař vyloučen ze systému.