„Transparentněji už postupovat nemůžeme. Závěrečnou zprávu auditu samozřejmě zveřejníme,“ uvedl předseda Radek John.

Auditoři se zaměří na zdroje financování VV a způsob jejich zaúčtování včetně ověření existence dárců, původu a nabytí jejich finančních prostředků a účtování o nich.

Audit se soustředí i na náklady nejen z hlediska struktury, ale rovněž pokud jde o jejich zobrazení v účetnictví. Samostatnou kapitolou šetření budou také vazby mezi VV, jejími členy, respektive právnickými osobami spojenými s VV a stranickými finančními prostředky.