Komu by se ty peníze měly vyplatit, Stephan. S. nevěděl. Dalík to v úterý pro Právo označil za „úplný nesmysl“.

"Rozhodně jsem po nikom žádné peníze nepožadoval," řekl.

Dále uvedl, že se zúčastnil dvou neformálních schůzek s dodavateli Pandurů, s nimiž se předem neznal, a to pouze na jejich žádost, neboť chtěli vědět, jak projekt Pandurů a firmy General Dynamics a Steyr jsou v Česku vnímány. Podle svých slov jim sdělil, že česká veřejnost vnímá projekt negativně, neboť se jí jeví jako předražený a podezřelý kvůli tomu, že byl schválen Paroubkovou vládou v době, kdy už bylo po volbách, které skončily patem.

Dodal, že by to měla řešit policie a ne novináři. Redakci Práva není známo, zda verzi Stephana S. potvrdili další dva účastníci schůzky ze strany dodavatele, kteří byli údajné žádosti Dalíka o peníze přítomni.

Osmnáct miliónů eur

Podle informací Práva Stephan S. u výslechu řekl, že Dalík měl říci při schůzce 8. listopadu 2007 v Praze, které se zúčastnili kromě něj ještě prezident společnosti GD - ELS (General Dynamics European Land Systems) John Ulrich, dva spolupracovníci firmy Steyr a náměstek ministra obrany Martin Barták, že pokud má Steyr zájem o pokračování v projektu (nákup Pandurů), bylo by nutné zaplatit třikrát šest miliónů eur. Náměstek Barták a prezident Ulrich u toho v tu chvíli nebyli, protože v té době jednali podle výpovědi Stephana S. jinde.

Stephan S. výslovně uvedl, že komu by to mělo být zaplaceno, nebylo jasné. Podle něj také Dalík popřel, že by měl ke svému požadavku nějaké oficiální stanovisko. K této schůzce, která byla jednou z celé řady, došlo v době, kdy Topolánkova vláda hodnotila plnění smlouvy o dodávce Pandurů sjednané předchozí vládou vedenou soc. dem. premiérem Jiřím Paroubkem negativně a zvažovala odstoupení od ní.

Bez ohledu na údajnou žádost Dalíka z 8. listopadu o zaplacení 18 miliónů eur za pokračování v projektu, Topolánkova vláda o měsíc později od projektu za více než 20 miliard korun jednostranně odstoupila.

Kvůli možnosti nákladné prohry v očekávané mezinárodní arbitráži se však nakonec vláda s dodavatelem Pandurů dohodla na výrazné modifikaci smlouvy, jejímž výsledkem bylo razantní snížení počtu dodávaných Pandurů a snížení ceny zakázky na necelých 15 miliard.

O úplatcích kolem této zakázky se v zákulisí mluvilo už od samého počátku vyjednávání, ale nikdy se nic konkrétního neprokázalo. Výpověď Stephana S., učiněná před rakouskou prokuraturou za aktivní účasti českých vyšetřovatelů a státních zástupců, je zřejmě první, kdy padlo nějaké jméno, a to Marek Dalík.

Problémem pro vyšetřovatele však bude skutečnost, že z výpovědi Stephana S. nevyplývá, že si Dalík řekl o úplatek pro sebe, či že by byl vůbec nějak vyplacen. Naopak Stephan. S. vypověděl, že zástupci General Dynamics rozhodně odmítli vůbec o nějakém placení za pokračování v projektu uvažovat. Dokonce to zřejmě ani nenahlásili příslušným americkým, rakouským nebo českým úřadům.