Zvýšit dávky v nezaměstnanosti by si přálo 38 procent dotázaných, proti tomu se staví 62 procent lidí. Poměr se z dlouhodobého hlediska příliš nemění. V posledním desetiletí klesl počet nesouhlasných názorů na zvýšení dávek pod 60 procent pouze v roce 2009, tedy v době eskalace hospodářské krize a nárůstu nezaměstnanosti.

V roce 2007, v době pravicové vlády Mirka Topolánka, byla skupina těchto osob největší, rozrostla se na 72 procent. Nejvíce se lidé hlásili ke zvýšení podpory za vlády Miloše Zemana, v roce 1999 jich bylo 45 procent.

Vývoj názoru obyvatelstva na dávky v nezaměstnanosti (v %)
Měl by stát zvýšit podporu v nezaměstnanosti?
Odpověď199920012004200520072008200920102011
Ano453739362838413738
Ne556361647262596362
Zdroj: STEM

Autoři průzkumu porovnávali odpovědi respondentů také s ohledem na jejich stranické preference. Pouze mezi příznivci KSČM převažuje názor, že by měla být dávka v nezaměstnanosti vyšší. Mezi stoupenci komunistů s tím souhlasí 52 procent osob. Mezi příznivci soc. dem. už ale převažuje počet lidí, kteří si zvyšovat podporu nepřejí, a to celkem 54 procent. U pravicových subjektů, jako jsou ODS nebo TOP 09, se pak jedná o 77 procent lidí s takovým názorem. U VV jde o 63 procent.

Lidé by podle průzkumu od vlády spíše uvítali, kdyby nezaměstnaným poskytovala jen minimální dávky, aby je tak donutila najít si zaměstnání i za cenu méně kvalifikované práce, rekvalifikace, přestěhování apod. Souhlasilo s tím 68 dotázaných, naproti tomu 32 procent respondentů by radši, kdyby vláda poskytovala tak vysoké dávky, aby se nesnížil životní standard nezaměstnaných.

Vývoj názoru obyvatelstva na řešení nezaměstnanosti (v %)
Stát má poskytovat tak vysoké dávky, aby se příliš nesnížila životní úroveň nezaměstnaných.
Rok 1993199820012004200720092011
Procento souhlasu24323433262932
Stát má poskytovat jen minimální dávky, aby každý byl nucen najít si zaměstnání i za cenu méně kvalifikované práce, rekvalifikace, přestěhování apod.
Rok1993199820012004200720092011
Procento souhlasu76686667747168
Zdroj: STEM