Strategický materiál ohledně vývoje vysokých škol do roku 2015 mohou akademici připomínkovat do května, některé změny už se ale objevily v chystaném návrhu vysokoškolského zákona.

"Bude dokončen přechod k univerzálnímu vysokoškolskému vzdělávání, v němž absolvování prvního cyklu vysokoškolského vzdělávání se od občanů v zásadě společensky očekává," stojí v materiálu ministerstva. Dvouleté programy by přitom měly začít vznikat už od roku 2012, v dalších letech by k nim přibylo i jednoleté navazující magisterské studium určené odborníkům s praxí. Kolem roku 2013 by se také měly začít vyšší odborné školy přidružovat k vysokým školám.

"Systém vzdělávání stavící na solidním obecnějším základu umožní doplnění či změnu profesní kvalifikace či rozšíření osobního rozhledu v průběhu celého životního cyklu," plánují také úředníci. S rozvojem vědy a poznání totiž bude těžké vystačit se školními znalostmi po celý pracovní život, čím dál víc lidí se tak bude zapojovat do celoživotního vzdělávání. Zároveň jim budou oficiálně uznávány i dovednosti, které se naučí mimo školní lavice.

Vysoké školy by se měly nově rozdělit na výzkumné univerzity, vzdělávací instituce a prakticky zaměřené školy. Kvůli tomu se prý některé školy budou pravděpodobně slučovat do větších celků tak, aby se mohly lépe profilovat na vědeckou nebo vzdělávací činnost. O sloučení už v současnosti uvažují třeba Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava.