„Je to ve vyspělých evropských zemích poměrně častá metoda. Jednak věříme, že se tím může zvýšit počet lidí, kteří se budou účastnit voleb. A jednak to bereme trochu jako přípravu na elektronické hlasování,“ poznamenal John.

Zákoník má být přijat ve druhé polovině roku 2012, takže by se podle něj mohlo volit poprvé na začátku roku 2013, kdy skončí mandát prezidentu Václavu Klausovi. Dále by byl používán pro všechny druhy voleb. Elektronické hlasování však zatím zákoník obsahovat nebude.

Kromě volby poštou by lidé měli rovněž možnost uložit svůj hlas ještě před dnem voleb u obecního úřadu. Zákonodárci by tak vyšli vstříc například chatařům, kteří odjíždějí už v pátek z místa svého trvalého bydliště. Současné způsoby volby mají být zachovány.

Strany koalice a soc. dem. se shodují na dvoukolové volbě prezidenta, dosud si však nevyjasnily možné změny kompetencí hlavy státu.

Hlasování v Praze stejně jako v krajích

Další změnou je způsob hlasování v Praze. Vnitro chce předejít spornému rozdělování hlavního města na obvody, jako to učinilo zastupitelstvo minulé volební období a věc musel řešit Ústavní soud, který nakonec volby nezrušil. Podle nové úpravy by se v Praze volilo stejně jako v krajích. Znamená to, že by Praha byla ze zákona jediným obvodem.

Pravidla obecních voleb včetně městských částí Prahy a dalších velkých měst se měnit nemají. Ministerstvo chce pouze sjednotit způsob označování stran a kandidátů tak, aby se vždy kroužkovalo. Dosud se například ve volbách do Sněmovny kandidáti kroužkují a v obecních křížkují.

Zákoník z časových důvodů ještě nezavádí přímou volbu starostů, se kterou se však do budoucna počítá. Používala by se u malých obcí, kde nevzniká rada. Podle ankety ministerstva vnitra s přímou volbou souhlasí 65 procent starostů.