„My bychom lůžka rádi redukovali, ale rozumně, postupně v několika letech. Já si myslím, že k rušení 10 000 rušení lůžek už nedojde. Zda to přinese nějaké peníze, není tak jisté,“ prohlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09).

V Česku je 62 000 nemocničních lůžek, z toho 55 000 akutních a 7000 následné péče. „Chystáme se dělat škrty, ale chtěli bychom skončit někde na deseti procentech a z toho asi pět procent lůžek převést na následnou péči,“ prohlásil Heger.

To znamená, že z 62 000 lůžek by mělo být zrušeno 6200, ale z toho 3100 by se mělo převést na péči následnou. Zrušeno by tak mohlo být jen 3100 akutních lůžek.

Pacienty není z akutních lůžek kam přeložit

Rušení lůžek tvrdě obhajuje ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, který si myslí, že 10 000 lůžek se zrušit může a nikomu chybět nebudou. Velkým zdrojem jsou podle něj například psychiatrické léčebny, kde je 1000 lůžek.

„Polovina pacientů na nich leží už dvacet let a my ta lůžka platíme jako akutní nemocničního typu,“ soudí Horák. Dodává, že podobně je tomu i v nemocnicích na interních odděleních, kde 30 % lůžek zaujímají pacienti, kteří nepotřebují léčebnou péči, ale péči v sociálních ústavech. I tato lůžka se dají zrušit.“

Profesor Jan Pirk, kardiochirurg z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze to dokumentuje slovy „Museli jsme na JIP kardiochirurgie nechat pacienta čtrnáct dní zbytečně. On potřeboval rehabilitovat po operaci a nebylo kam ho přeložit. Více by mělo být lůžek následné péče než akutních.“

Odbory jsou proti

Odbory odmítají rušení lůžek v nemocnicích. Obávají se, že to povede k propouštění lékařů i zdravotních sester a někde, kde se rušení lůžek plánuje, už jsou tyto obavy naprosto reálné. Odbory preferují převedení zrušených lůžek akutní péče na lůžka následné péče.

Horák ale upozorňuje, že zatímco v Praze je lůžek následné péče nedostatek, jsou kraje, kde už je jich nadbytek a část z nich by se zrušit mohla také.

Rušení nemocničních lůžek tedy ještě bude velký oříšek a dohady kolem potřebného počtu se budou odehrávat v každém kraji zvlášť.