Průzkum zkoumal  důvěru lidí ve vybrané společenské instituce. Nejvýše se umístilo rádio, jemuž důvěřuje 67 procent dotázaných. Nedůvěru deklarovalo 27 procent respondentů. S poměrem 62:27 ve prospěch důvěry zabodovala rovněž televize.

Armáda skončila s výsledkem 56:32 na třetím místě následována policií (55:43). Více než polovina lidí věří rovněž tisku (53:44) a soudům (52:43)

"Oproti minulému šetření ze září loňského roku se hodnocení policie nezměnilo, soudu mírně zlepšilo a naopak armády mírně zhoršilo," uvedl průzkum.

Důvěra vybraným institucím (v procentech)
 důvěřuje
nedůvěřuje
Rádiu
67
27
Televizi
62
35
Armádě
56
32
Policii
55
43
Tisku
53
44
Soudům
52
43
Bankám
49
44
Neziskovým organizacím
46
34
Odborům43
37
Církvím
28
56
Zdroj: CVVM

Relativně stabilní nárůst důvěry lze v posledních letech pozorovat u bank. Aktuálně je poměr důvěry a nedůvěry vůči těmto institucím 49:44. Větší procento důvěry nad nedůvěrou je i u neziskových organizací (46:34) a odbory (43:37). Naopak skeptičtí jsou Češi většinově k církvím. Důvěru jim deklaruje 28 procent lidí, nedůvěru 56 procent.