Lidem vadí především obří byrokracie, která může mít vliv na konkurenceschopnost států, zároveň jim hodně vadí i společná měna euro, která se stala nepopulární vinou finančních potíží Řecka i dalších států Evropské unie. Češi rázně odmítají jakékoliv půjčky zadluženým státům, které si žily "nad poměry".

Turecko? Nikdy!

Z průzkumu společnosti SANEP dále vyplývá, že většina respondentů (61,6%) je proti možnému vstupu Turecka do EU. Upozorňují na příliš odlišnou kulturu, polohu a bezpečnostní aspekty. Naopak se vstupem Islandu nemají Češi problém.

"Tři pětiny domácí populace pak nepodporují federalizační plány ze strany Unie, což může být důsledkem obavy ze ztráty národní identity či nedůvěry v EU," dodávají výzkumníci.

Názory na EU se v průběhu času hodně mění. Svůj postoj upravilo během členství 31,8% Čechů. Cca 45% lidí by aktuálně hlasovalo proti vstupu ČR do struktur EU a pro by hlasovalo 42% dotázaných. Nadpoloviční většina (57,9%) dotázaných vnímá instituci EU, jejíž nařízení přesahují i do legislativy jednotlivých členských států, jako neefektivní a nedůvěryhodnou. 

Proti další federalizaci je drtivá většina 60,6% respondentů a proti zavedení eura dokonce až tři čtvrtiny lidí (73,7% dotázaných).

Internetový průzkum byl proveden ve dnech 14. – 20. března 2011 na vybrané skupině 10 081 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%.