Předloha má podle autorů, tří moravskoslezských poslanců, přispět ke zlepšení ovzduší v místech, kde jsou imisní limity překračovány. Moravskoslezský kraj patří v tomto ohledu k nejvíce postiženým v Evropě.

Takzvané nízkoemisní zóny se zákazem vjezdu neekologických vozidel by mohly vzniknout rok potom, co radnice nařízení vydá. Úřad stanoví emisní kategorie vozů, které budou moci do zóny jezdit. Zóny by mohly být jen v oblastech se znečištěným ovzduším, které zároveň mohou motoristé objet po silnici stejné nebo vyšší třídy. Mohly by je dále zřizovat radnice lázeňských měst.

Majitelé vozidel, na něž se zákaz vztahovat nebude, by si museli koupit a vylepit emisní plakety vydávané ministerstvem životního prostředí. Řidičům, kteří by do zóny vjeli nevyhovujícím vozidlem, by hrozila pokuta za porušení zákazu vjezdu. Výjimku by měly například místní obyvatelé, automobily záchranného systému a řada dalších vozidel.

Nové stropy emisí vyvolaly debatu

Vzrušenou debatu ale vyvolalo ustanovení, podle kterého bude moci vláda stanovit nové stropy emisí pro trvalé zdroje znečištění na vymezených územích.

Zmocnění vlády zakládá podle Kateřiny Konečné (KSČM) možnost vydírat průmyslové podniky a rozšiřuje prostor pro korupci. "Jakákoli firma bude mít dvě možnosti - zavřít, nebo se nějak dohodnout," uvedla. Konečná neúspěšně navrhovala ustanovení změkčit podle návrhu Svazu průmyslu a dopravy.

"Pozměňovací návrh psali lobbisté," podotkl Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého je cennější zdraví lidí než zisky některých firem. Předseda KSČM Vojtěch Filip v reakci na to podotkl, že rozdíl mezi ODS a Komunistickou stranou Číny je v tom, že čínští komunisté podporují podnikání.

Stropy emisí pocítí podle autorů předlohy hlavně jejich provozovatelé, kteří prý budou muset investovat řádově miliony do šetrnějšího provozu. Provoz zdrojů znečištění, u nichž emise není možné regulovat, by mohl být dokonce omezen.

Konečná ale zpochybnila to, že nízkoemisní zóny k čistšímu vzduchu pomohou. V Moravskoslezském kraji by podle ní bylo vhodnější, aby řidiči mohli jezdit zadarmo po dálnici kolem Ostravy.

Novela myslí na bezplatnou jízdu po obchvatech měst jen v případě vyhlášení smogové situace. Úseky by stanovila vyhláška. Předloha nyní míří do Senátu.