Informovaly o tom středeční Lidové noviny.

Hašek listu řekl, že rigorózní práci o porovnání postavení družstev v ČR a SR obhájil na konci srpna, zkoušky složil záhy nato a diplom mu pak přišel poštou.

Zástupci tuzemských fakult si podle listu na Fakultu práv Janka Jesenského Vysoké školy ve Sládkovičovu několikrát veřejně stěžovali. Byla mezi nimi i brněnská děkanka Naděžda Rozehnalová, na jejíž fakultě získal Hašek titul magistra práv. Rozehnalové podle deníku vadí, že škola nabízela do druhého stupně studia přijetí i z příbuzných bakalářských oborů, což je podle ní pro právo nepřijatelné. Titul JUDr tak mohli získat i lidé, kteří neměli předchozí právnické vzdělání.

Většina uchazečů je z jiných škol

Fakulta ve Sládkovičovu, které leží u Galanty, vznikla v roce 2005. Má tři fakulty, právnickou, sociálních studií a veřejné správy. Prezentuje se jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.

Nyní tam podle LN studuje asi 1700 studentů. O titul JUDr jich usiluje asi 200. Pro srovnání: na brněnské právnické fakultě, která má asi 4000 studentů, bylo loni zahájeno 40 rigorózních řízení. Sládkovičovští studenti rigoróza navíc pocházejí z jiných škol, tamní fakulta bude mít první absolventy letos.

Hašek výběr Sládkovičova zdůvodňuje vzdáleností. V Brně studovat nechtěl, aby se vyhnul z podezření z nadržování. Je členem správní rady brněnské Masarykovy univerzity. Olomoucká právnická fakulta začala titul udělovat, až když hejtman studoval, uvedl list. A ta na Slovensku byla další nejbližší.