Víte proč vás policie chce stíhat?

Já vůbec nevím, čeho se to může týkat. Oficiálně nic nevím, nikdo mě nekontaktoval. Jedno vím jistě, že ať je to co je to, já imunitu nectím, takže samozřejmě sám požádám o zbavení imunity. A domnívám se, že je to určitě něco, co je z mé minulosti.

Takže ještě než jste se stal poslancem?

Když se na to zpětně podívám, tak si uvědomuji jediný případ, který připadá v úvahu. A ten je z roku 2009. Tehdy jsem se dostal při projednávání znaleckého posudku při dopravní nehodě do konfliktu se soudcem Říhou na Praze 2. Už se mě někdo snažil loni v prosinci zdiskreditovat přes časopis Týden, který poté, co jsem jim věc vysvětlil, případ nezveřejnili. A celou tu kauzu jsem zveřejnil na internetu. Od roku 2009 bylo ticho, a až teď, kdy se zřejmě změnily právní poměry tím, že jsem se stal poslancem, se to otevírá znovu.

Takže to dáváte do souvislosti se svým působením v politice? Jakou roli v tom může hrát vaše pozice rebela ve straně?

Ne, zevnitř strany to nemůže jít. To vůbec nepřipouštím. Možná jsem naivní, ale myslím si, že to zevnitř strany nefouká. Jediný, komu jsem šlápl na kuří oko, byli manažeři policie. Tím, že jsem upozornil na jejich odměny. Z mého pohledu to vše může souviset s tím, že jsem atakoval bývalého policejního prezidenta a snažil jsem se zveřejnit odměny, o jejichž udělení mám pochybnosti.

Myslím, že to spolu souvisí. Důkaz na to nemám, ale to může být pomsta. Ať se to tedy dostane k soudu, proto netrvám na imunitě. Můj právník se bude ptát, proč se to teď otevírá znovu. Navíc jednám o tom, že bychom ten tehdejší znalecký posudek zveřejnili, ale k tomu potřebujeme souhlas klienta.

Stále působíte jako soudní znalec?

Já jsem nikdy znalcem nebyl, byl jsem jen ředitelem firmy, která měla znalecký ústav. Znalci tam pracovali. Já jsem jen stvrzoval správnost těch znaleckých posudků. Pod většinou z nich jsou tři podpisy, dva znalci, kteří posudek opravdu zpracovávali, a můj. To je ústav, instituce, to nedělá jeden člověk. Na celé té kauze je nejzajímavější, že jsem jediný z těch tří podepsaných „spolupachatelů“, kterého se policie kdy na něco ptala. A je to rok a půl stará kauza.

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo
b) takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
(Zákon č. 140/1961 Trestní zákon)