Zakázku v hodnotě 1,5 miliónu vyhrála společnost kWare. Velký tendr na dodavatele testů bude vypsán v březnu.

Firma kWare, jež teď bude Dobešovi s přípravou projektu místo úředníků radit, přitom nemá žádného zaměstnance, nelze na ni dohledat dokonce telefonní kontakt, rovněž sídlo společnosti budí rozpaky. Podle ministerstva školství si najala tým externistů.

„Nechci se o té společnosti už bavit“

Společnost kWare podle obchodního rejstříku sídlí v Praze v ulici U Kříže 609/6. Jde o trvalé bydliště bývalého jednatele společnosti Martina Feifera, kde je zapsána i jeho letecká škola Happy Aviation. Na dotaz Práva, zdali kWare sídlí v jeho soukromém bytě, ve středu uvedl: „Podívejte se, já vám k tomu nemám co říct. Vůbec, já už v té firmě nejsem a vůbec se už o té firmě nechci bavit.“

Nynějším jednatelem kWare je Jiří Klindera. „Společnost nemá v současné době ani jednoho kmenového zaměstnance. Při restrukturalizaci v roce 2010 byly sjednávány kontrakty s externími pracovníky nebo firmami. V letošním roce předpokládám nábor třinácti pracovníků na různé, především obchodní a analyticko-realizační pozice,“ uvedl Klindera na serveru Česká škola. Dodal, že absolvoval střední odbornou školu a od roku 1993 se pohybuje v oblasti IT.

Na společnost kWare rovněž není možné dohledat jakýkoli telefonní kontakt. „Se současnými zákazníky a partnery komunikujeme e-mailem nebo pomocí mobilních telefonů,“ dodal Klindera.

Najali si externisty

Podle jeho slov bude ministerstvu pomáhat mimo jiné v oblasti projektového řízení, sestaví příslušnou metodiku vedení projektu ze strany ministerstva. Od doby, co společnost převzal (v prosinci 2009), se Klindera, jak uvedl, soustředil na ukončení ztrátových projektů a restrukturalizaci firmy.

Mluvčí ministerstva školství Lucie Kubovičová Právu zaslala odpovědi na dotazy k tendru a rovněž řekla: „Toto výběrové řízení je zcela transparentní a dokazujeme to dokumentací, kterou poskytujeme veřejnosti. Vyvěsili jsme zápis z otevírání obálek s nabídkami, zápis z jednání hodnoticí komise o posuzování nabídek, oznámení o nejvhodnější nabídce.“

Ministerstvo školství: Nechtěli jsme opakovat chyby státních maturit
Posuzovalo ministerstvo ve výběrovém řízení, že společnost kWare nemá žádného zaměstnance?
Každá z firem představila členy realizačního týmu, zároveň dodali i informace o tom, zda jsou tito lidé v dané firmě na smlouvu nebo jsou kmenovými zaměstnanci.
Bylo posuzováno, jaké tržby a zisky měla tato společnost v minulém roce?
Po uchazečích jsme nepožadovali, aby dokládali tržby, zisky a ztráty, tento požadavek nebyl ani uveden v zadávacích podmínkách. Tím, že se snížila kvalifikační kritéria, jsme chtěli připustit i drobné uchazeče a rozšířit tím i počet přihlášených firem.
Kde lze na tuto společnost dohledat telefonní kontakt?
Telefonní kontakt uchazeče byl součástí jeho nabídky na plnění předmětné zakázky, konkrétně součástí zadavatelem požadovaných základních identifikačních údajů o uchazeči.
Kdo organizoval veřejnou zakázku? Ministerstvo nebo tímto ministerstvem k tomu najatá firma?
Veřejná zakázka byla organizována samotným ministerstvem.
Proč si ministerstvo najímá poradní firmu kWare, když má pod sebou 17 organizací?
Společnosti, které se do výběrového řízení přihlásily, jsou experty na projektové řízení v oblasti IT. Zároveň jsme tímto způsobem chtěli dosáhnout maximální transparentnosti a nechtěli jsme opakovat chyby, které provázely přípravu státních maturit. Samozřejmě že se jakákoli přímo řízená organizace ministerstva mohla do výběrového řízení přihlásit.