Spor mezi firmou a krajem se táhne už několik let. Na stranu samosprávy se nejprve postavil Městský soud v Praze, který uvedl, že označení společnosti je klamavé a firma se musí přejmenovat, neboť název vyvolává pocit, že je kraj zakladatel či vlastník společnosti, ačkoli tomu tak není a firma v době verdiktu neměla ani uzavřenou smlouvu o veřejné linkové dopravě na Ústecku. Dopravce se ale s rozsudkem nesmířil a podal dovolání k NS.

Firma argumentovala tím, že ochrany by se mohl kraj domáhat pouze v případě, kdy by byl zapsán v obchodním rejstříku jako firma, a je vyloučeno, aby byla taková ochrana přiznána veřejnoprávní korporaci.

„Firma dále namítá, že kraj ji chtěl podanou žalobou způsobit pouze nepříjemnosti, jelikož se s ním dostala do sporu ohledně zajišťování dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Takový postup je nutné označit za šikanózní výkon práva,“ napsali do odvolání právníci dopravce.

Užití názvu kraje je matoucí

NS ale na jejich argumenty nepřistoupil. „Užití názvu kraje pro podnikatelské účely je neoprávněným zásahem do oprávněných zájmů kraje, neboť takové označení kraje navozuje pro třetí osoby jistou souvislost s právnickou osobou Ústecký kraj,“ odůvodnil své rozhodnutí senát s předsedkyní Kateřinou Hornochovou.

DPÚK původně dostal licence na provozování základní dopravní obslužnosti na zhruba 80 procentech linek v regionu. Kraji se ale nelíbila částka, kterou po něm firma chtěla za takzvanou prokazatelnou ztrátu. Proto společnosti počátkem roku 2006 vypověděl smlouvu a začal hledat dopravce nové. Dopravní podnik pak v srpnu zastavil v kraji na čtyři dny autobusovou dopravu.