Jak zdůraznila, Sněmovna bude zveřejňovat všechny smlouvy, tedy i ty, na které by se mohla podle některých výkladů vztahovat ochrana podle zákona na ochranu osobních údajů. Někteří právníci, jak prohlásila, totiž již dnes tvrdí, že takové zveřejnění je možné, neboť jde o příjemce financí z veřejných rozpočtů.

„Pokud existuje rozpor mezi zákonem na ochranu osobních údajů a zákonem o svobodném poskytování informací, Kancelář Poslanecké sněmovny už nebude čekat na to, jestli bude tento rozpor někdy vyřešen – ať už stanoviskem Úřadu na ochranu osobních údajů či rozhodnutím nezávislého soudu, a neuzavře obchodní smlouvu s nikým, kdo s tímto zveřejněním nebude souhlasit,“ zdůraznila Němcová.

Smlouvy budou na internetu i v knihovně

Sněmovna pak smlouvy odhalí na svých internetových stránkách a zájemci do nich budou moci nahlížet i ve sněmovní  knihovně .

Smlouvy, které byly uzavřeny do současné doby, dá Sněmovna k nahlédnutí pouze po písemném souhlasu druhé smluvní strany nebo v textu budou muset být začerněny údaje, které by odhalovaly identitu druhé strany.