Právu se podařilo získat vyjádření klíčového svědka, který v době českého předsednictví EU pracoval na úřadu vlády a měl o celém procesu udělení zakázky firmě Promopro bez vyhlášení veřejné soutěže dokonalý přehled.

Svědek, který se na Právo sám obrátil a požádal ho o prozatímní zachování anonymity, je připraven své svědectví povědět policii. V době udělení zakázky pro Promopro byl více než dobře obeznámen také s jednáními o rámcové smlouvě s touto firmou.

Návštěva v kabinetu

„Pan Vondra několikrát žádal bývalého vedoucího úřadu vlády Nováka, aby jako statutární orgán podepsal smlouvu s firmou Promopro. Novák byl totiž jediný, kdo takovou smlouvu mohl podepsat,“ řekl Právu svědek.

Důvodem bylo, že Vondra byl sice vicepremiérem a řídil vlastní sekci, ale nebyl podle kompetenčního zákona v postavení ministra se samostatným ministerstvem, takže formálně podpisovat smlouvy musel za něj a jeho podřízené vedoucí úřadu vlády nebo jím zmocnění lidé.

Jak dále uvedl svědek, Vondra se s Novákem kvůli smlouvě s Promoprem sešel minimálně dvakrát. „Byly tam i telefonáty,“ upřesnil zdroj s tím, že v srpnu 2008 slyšel, jak Vondra na Nováka naléhal přímo v kabinetu vedoucího úřadu vlády. „Naléhal na něj, aby podepsal,“ řekl svědek.

„Intervence kvůli podpisu dokumentů byly rovněž od Vondrových podřízených, jako ředitelů odborů sekce pro předsednictví, dále právníků, referentů, a dokonce i asistentek. Pan Novák se informoval, zda je vše právně v pořádku. Vondrova sekce pokaždé naléhala s obavami, aby vše proběhlo rychle a beze změn,“ zdůraznil zdroj Práva.

Výpověď nového svědka vyvrací stále se opakující Vondrova tvrzení, že o ničem nevěděl, sám nic neschvaloval a jen svým podřízeným věřil. V zakázce, v níž stát vyplatil přes půl miliardy korun bez veřejné soutěže, je to trochu málo.

„Hendrichová jen plnila příkazy“

Smlouvu s Promoprem Vondrovi lidé podle zdroje Práva zdůvodňovali tím, „že je to exkluzivní dodavatel, že objemem techniky a zkušenostmi jsou jediní v celé České republice“.

„Údaj o exkluzivitě byl doplněn v rámci přípravy návrhů dokumentů k zakázce,“ upozornil svědek.

Jak doplnil, zakázku měla na starosti sekce začleněná pod úřad místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Konkrétně šlo o odbor logistiky a organizace, jehož ředitelem byl Radomír Karlík, společně s odborem rozpočtu a veřejných zakázek, kterému šéfoval David Mlíčko.

„Odpovědnost za pravdivost informací ve smlouvě a žádosti o její schválení byla jednoznačně na straně sekce pro předsednictví, která spadala pod pana Vondru,“ konstatoval zdroj.

Rovněž potvrdil informace, že šéfové odborů sekce spolu s jejich nadřízenou, Vondrovou náměstkyní (Janou) Hendrichovou, měli se svým šéfem Vondrou pravidelné porady. Odmítl podezření, že by Hendrichová a jí podřízení ředitelé odborů měli na zakázce pro Promopro nějaký osobní zájem.

„Myslím si, že jen plnili příkazy, které chodily shora,“ soudí svědek.

Na Právo se podle svých slov obrátil proto, že mu vadí tvrzení bývalého vicepremiéra pro evropské záležitosti Vondry, že o megazakázce pro Promopro v době jejího podpisu nic nevěděl, a také to, že se snaží přehodit odpovědnost za ni na Nováka.

Nedobytné dokumenty

Úřad vlády v pátek odmítl poskytnout Právu tehdy platný organizační řád a příslušné směrnice. „S ohledem na probíhající policejní šetření nebudeme nyní poskytovat médiím žádné další interní dokumenty,“ sdělil Právu mluvčí úřadu vlády Jan Osúch.

Stejně zdůvodnil i zamítnutí žádosti o vydání záznamů z porad Vondrovy sekce pro předsednictví. Odmítl také komentovat informaci Práva, že se tyto záznamy z úřadu vlády ztratily. Podle informací Práva má tyto záznamy v držení jeden český týdeník.

Úřad vlády sice Právu požadované informace ke své organizační struktuře zatím neposkytl, na internetových stránkách vlastního informačního centra však ke kompetencím vedoucího úřadu vlády uvádí:

„Vedoucí Úřadu vlády ČR vykonává činnosti spojené s organizačním a personálním řízením úřadu (přímo řídí útvary spadající do jeho kompetencí, útvary předsedy vlády a členů vlády začleněných do struktury úřadu koordinuje a řídí po stránce pracovněprávních vztahů) a věcným řízením úřadu“.

To znamená, že Novák mohl na Vondrovy podřízené dohlížet jen v pracovněprávní rovině. Za náplň jejich práce a vše ostatní nesl odpovědnost pouze Vondra.