"Necítím jakoukoliv potřebu na jednotlivé zmínky o své osobě jakkoliv komentovat. A je věcí jiných, zda budou cítit potřebu se bránit, třebas i soudní cestou," konstatoval Paroubek v předmluvě k první ukázce, která se objevila na portálu vasevec.cz.

Podle Paroubka je zveřejnění Ďuričkova opusu ve veřejném zájmu, byť zároveň konstatuje, že ze tří čtvrtin je kniha věnována "sexuálním prožitkům nešťastného autora". "Kdybych měl použít dnešní oblíbené sousloví…'a je to hustý'…," dodal Paroubek.

Samotná ukázka je spíše sladkobolným popisem vzpomínek osobního charakteru, než odhalováním zákulisí české politiky.