Gymnazisté svou akcí chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s optimalizací školství v Libereckém kraji, která počítá se zrušením osmiletého gymnázia ve Frýdlantu a spojením čtyřletého gymnázia se střední školou lesnickou. Proto svůj protest předali v budově krajského úřadu vedení Libereckého kraje do podatelny.

„Dneska je poslední den, kdy se může veřejnost vyjadřovat k plánované optimalizaci školství, proto jsme vyjádřili svůj postoj a nesouhlas s rušením našeho gymnázia. Předali jsme petici a připomínky k návrhu, které zpracovala naše studentská iniciativa,“ řekla Právu jedna z organizátorek studentského protestu Charlota Dědková.

„Jsou tady studenti ze všech ročníků. Kolegové z Mimoně nás přijeli podpořit, protože by je mohl čekat stejný osud,“ dodala další ze studentek Karolína Tomanová.

Studenti frýdlantského gymnázia protestují proti rušení školy

Studenti frýdlantského gymnázia protestují proti rušení školy

FOTO: Barbora Silná, Právo

Studenti před budovou Libereckého kraje argumentovali tím, že úspěšnost studentů při přijímání na vysoké školy je 95procentní a naplněnost školy z 87 procent. Dále poukazují na fakt, že aprobovanost pedagogického sboru je 97 procent a škola má kladné hospodářské výsledky.

Poté se průvod vydal na liberecké náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde symbolicky pohřbil vzdělanost a studenti zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na jejich shromáždění po celou dobu dohlížela policie.

Studenti frýdlantského gymnázia pohřbívají vzdělanost.

Studenti frýdlantského gymnázia pohřbívají vzdělanost.

FOTO: Barbora Silná, Právo

Reforma středního školství je v Libereckém kraji nevyhnutelná. Dětí rok od roku ubývá a s vysokým počtem míst ve středních školách tak výrazně klesá kvalita absolventů. „Na střední školy a gymnázia se dostávají děti, které by se na podobný typ škol v minulosti kvůli konkurenci nedostaly,“ mínil náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl (ČSSD).

Proto Liberecký kraj přišel s návrhem, aby byla omezena zejména osmiletá gymnázia prakticky na celém území kraje a zůstala povětšinou jen čtyřletá. Zároveň chce rušit obory, které si navzájem v kraji konkurují. To se logicky nelíbí jednotlivým dotčeným městům. „Pokud nebude zbytí, chceme si vzít gymnázium pod sebe jako město, abychom byli jeho zřizovatelem,“ dodal pro Právo frýdlantský starosta Dan Ramzer (ODS).