Dokument na pražském magistrátu stvrdili svými podpisy letňanský starosta Ivan Kabický, jeho kbelský protějšek Pavel Žďárský a Milan Mikulecký, který je zástupcem provozovatele letiště, společnosti SIT Prague.

Dohoda upravuje vzájemné vztahy a uznává i samotnou existenci letiště, na němž se ročně uskuteční přes 30 000 vzletů a přistání. Spory, které v minulosti omezovaly rozvoj letiště i sousedních městských částí, vznikala půl roku.

Mimo jiné počítá například s tím, že dojde k odklonu letového a přistávacího koridoru, díky čemuž již nebudou letadla nalétávat přes kbelskou zástavbu. Také dojde k monitorování pohybu vlečných letadel a dodržování hlukových limitů. Dalším pozitivem je vznik cyklotrasy, která povede po nově vzniklé komunikaci podél západního okraje letiště.

„Máme před sebou historickou dohodu,“ neskrýval spokojenost starosta Žďárský, který dodal, že dohoda má charakter dobrovolného závazku, který může být do budoucna upraven. Kabický doplnil, že na základě podpisu dokumentu „dochází k obecné symbióze všech.“

Letiště potřebuje rekonstrukci

Mikulecký vyzdvihl důležitost dohody pro další rozvoj letiště, které se poslední větší investice dočkalo za druhé světové války. Opravy by se tak do budoucna měla dočkat jak přistávací a vzletová dráha, tak další zázemí. Dohoda rovněž ukončuje spekulace o možném využití areálu pro účely developerů.

Součástí dohody je i spolupráce letiště s dobrovolnými hasiči z Letňan i Kbel, kteří budou moci v areálu několikrát ročně pořádat cvičení zaměřená na modelové situace při leteckých neštěstích. Na oplátku pak budou dohlížet na požární bezpečnost při akcích letiště. Kbelská radnice rovněž bude podporovat vznik nové expozice leteckého muzea, která by měla vzniknout v blízkém areálu někdejší letecké továrny Aero.