Lidí, kteří se bez výhrad hlásí k víře v Boha, je v Česku 12 procent, dalších 20 procent se poněkud váhavě k víře přiklání. Naproti tomu 36 procent respondentů bez výhrad víru v Boha odmítlo, dalších 32 procent s jistým zdráháním rovněž.

Výzkum nerozlišoval mezi typy vyznání.

Z dlouhodobé perspektivy vyplývá, že Češi se od víry v Boha odklánějí stále více. Jestliže se v posledních letech pozitivní názor lidí na víru ustálil na jedné třetině, pak se jedná o dlouhodobé dno. Druhý nejnižší počet věřících zaznamenali sociologové v roce 2008, kdy se k víře přihlásilo 34 procent dotázaných.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Například před patnácti lety se ale k víře v Boha hlásilo 39 procent lidí, tedy bezmála dvě pětiny obyvatelstva. Bylo to ovšem v dlouhodobém měřítku maximum. Podruhé se nejvíce lidí hlásilo k víře v Boha v roce 2001, a to 38 procent. Nejméně věřících do roku 2008 odhalil průzkum v roce 1999 - 35 procent respondentů.

Jak víra v Boha u Čechů kolísá podle STEM (v procentech)
Rok 1995 1997 1999 2001 2002 2005 2008 2009 2010
Procento věřící v Boha 39 37 35 38 36 37 34 32 32

Průzkum také prokázal, že stále méně lidí chodí pravidelně na bohoslužby. Alespoň jedenkrát měsíčně si podle loňského průzkumu zašlo na bohoslužbu devět procent lidí, předloni to bylo o procentní bod více. Mezi devíti a deseti procenty kolísají i ostatní roky v průběhu 15 let. Výjimkou jsou léta 1999 a 2001, kdy do kostela chodilo pravidelně nejvíce, 12 procent lidí, a také letošní rok, kdy vůbec nejméně lidí (sedm procent) připustilo, že by alespoň jednou měsíčně na bohoslužbu zašlo.

Nejvíce lidí ovšem na bohoslužby nechodí vůbec, tuto skupinu tvoří 51 procent dotázaných, což je zhruba dlouhodobý průměr. Ostatních 42 procent tvrdí, že na bohoslužbu jde méně než jednou měsíčně nebo alespoň několikrát do roka.

Podle průzkumu rovné dvě pětiny lidí pokládají návštěvu kostela v době vánočních svátků za rodinný zvyk.