Na otázku, zda by pomohlo zvýšit úroveň vysokých škol okamžité zavedení školného, odpovědělo 50,5 procenta respondentů zcela bezvýhradné „ne“. K jejich názoru se navíc přiklonilo dalších 15 procent, kteří s názorem „spíše“ souhlasí.

Pro co nejrychlejší zavedení školného se vyslovilo celkem 27,8 procenta dotázaných, necelých sedm procent pak deklarovalo, že na věc nemá žádný názor.

Usnesení Věcí veřejných, které se na nedávné ideové konferenci rozhodly přenechat projekt až další vládě, uvítalo dohromady 44,6 procenta dotázaných.

Podle dalších 43,8 procenta lidí by měly koaliční strany ODSTOP 09 svého partnera vyslyšet.

Podíl odpovědí v průzkumu SANEP (v procentech)
Domníváte se, že okamžité zavedení školného by zvedlo úroveň vysokých škol?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
15,4 12,4 50,5 15 6,7
Vítáte rozhodnutí VV odložit zavedení školného?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
19,6 25 29,7 9,7 16
Měla by vláda názoru VV vyhovět?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
23,3 20,5 28,6 11 16,6