Schválený rozpočet soc. dem. na rok 2011, jenž má Právo k dispozici, počítá s příjmy 232,260 miliónu korun a celkovými výdaji 184,260 miliónu. Plánovaný rozdíl, 48 miliónů, hodlá Lidový dům použít na splátku úvěru u banky Fio.

Strana si tento úvěr vzala na jaře, a to ve výši 180 miliónů. Splacen měl být letos, ale vzhledem k nižšímu volebnímu výsledku, a tím i nižší státní dotaci to nebylo možné. ČSSD už uhradila 115 miliónů, zbytek dodá po prodloužení úvěru v příštích dvou letech.

Úvěr hradí strana prostřednictvím společnosti Cíl, kterou vlastní. Celkový dluh soc. dem. vůči Cíli je přitom aktuálně 335 miliónů korun.

Soc. dem. plánuje v příštím roce výběr členských příspěvků ve výši 17,5 miliónu. Nejvíce ale zaplní stranickou kasu stát. ČSSD v příštím roce obdrží státní dotaci (za mandáty) ve výši 163 miliónů korun.

Na výzkumy 2,5 miliónu

Pokud jde o výdaje, například na výzkumy veřejného mínění je rezervováno 2,5 miliónu korun. Na právní služby rovný milión. „Jde o mírné snížení oproti skutečnosti v roce 2010, nutno ponechat alespoň rezervu na právní služby v souvislosti s vývojem v kauze Altner,“ píše se v rozpočtu ČSSD.

Na mzdy plánuje soc. dem. v příštím roce poskytnout 73 miliónů. Právě zaměstnanci ČSSD úspory pocítí asi nejcitelněji. „V roce 2011 nedojde k navyšování tarifních mezd a nebude vyplacen 13. plat,“ uvádí se v rozpočtu.