Prezident si ve srovnání s říjnovým šetřením polepšil o šest procentních bodů. "Prezidentovi z hlediska sociodemografických diferencí častěji důvěřují oslovení s dobrou životní úrovní a potenciální voliči ODS (méně často pak především sympatizanti KSČM)," uvádí průzkum.

Důvěra ve vládu i obě komory parlamentu zůstala oproti předchozímu měsíci prakticky stejná. Mírně si naopak polepšily krajské i obecní samosprávy.

Důvěryhodnost ústavních institucí (v procentech)
 5/2010
10/201011/2010
Prezident
67
64
70
Vláda
64
30
33
Sněmovna
18
21
23
Senát
21
21
23
Krajské zastupitelstvo39
39
43
Obecní zastupitelstvo
 565460
 Zdroj: CVVM

S politickou situací bylo v listopadu spokojeno stejně jako minulý měsíc 12 procent respondentů. Vyloženou nespokojenost vyjádřilo 56 procent Čechů. Zbývajících 28 procent lidí nemá jasný názor.