„V tomto okamžiku není akutní myšlenka uzavírání úřadů, ale nemohu vyloučit, že se k tomu časem můžeme vrátit. Není to na pořadu dne, rozhodně ne pro následující měsíce,“ řekl Plíšek poslancům. Podle něj je třeba o této otázce diskutovat v širších souvislostech, jako je zahraničně-bezpečnostní koncepce ČR či modernizace diplomatické sítě.

„Obecně se dá říci, že chceme vlastnit majetky, kde určitě vždy budeme. Tam, kde si tím nejsme úplně jistí, musíme majetky řešit,“ uvedl Plíšek. Podle něj se v minulosti objevil v médiích seznam zhruba dvaceti až třiceti ambasád a poslancům naznačil, že by při dalším uzavírání českých misí mohla být zrušena právě některá z těchto velvyslanectví.

„Z povahy věci jsou zastupitelské úřady v dlouhodobějším výhledu ohrožené v méně významných zemích,“ dodal Plíšek. Podle něj by se také nemělo investovat do objektů, kde ČR bude redukovat svoji přítomnost a spíše přejít do nájmu.

MZV naposledy uzavřelo generální konzulát v indické Bombaji a velvyslanectví v Jemenu, Kostarice, Keni, Kongu a Venezuele.