"Jsem již delší dobu frustrován z narůstající asymetrie – v médiích i v politickém diskursu – mezi pozorností věnovanou událostem před zahájením II. světové války, událostem v jejím průběhu a událostem po jejím skončení," připomněl Klaus.

Prezident se pozastavil nad tím, že je opomíjena časová posloupnost a kauzální příčinnost obou událostí. "Jsem frustrován ze ztráty chápání proporcí a hloubky tragičnosti těchto událostí," dodal prezident s tím, že tato frustrace bude patrně dále narůstat.

Podle Klause nemohou být Češi pyšní na incidenty hnané principem kolektivní viny, nesmí se však zároveň ztratit pojem o proporcích.

"Domnívám se totiž, že se součet všech poválečných neobhajitelných a ničemu dobrému neprospívajících činů, ke kterým došlo na našem území, svým rozsahem nemůže ani zdaleka vyrovnat tomu, co se v předcházejících letech každou hodinu dělo v koncentračních táborech, ve věznicích, na válečných bojištích a v nacisty okupovaných oblastech," připomněl prezident.

Klaus: Nezjednodušujme komunismus

Prezident se večer zúčastnil i slavnostního shromáždění v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. V projevu řekl, že komunismus by se neměl zjednodušovat, jak se nyní často děje. Monopol na interpretaci komunismu by podle něj neměli mít lidé, kteří z minulosti žijí a nechtějí se smířit s polistopadovou podobou české demokracie.

Komunismus do Československa podle něj nikdo nedovezl, lidé v něm jen viděli cestu ze zkušenosti s předchozí nacistickou ideologií.

Nebezpečí dneška podle prezidenta není v návratu komunismu, ale v rozmachu "postmodernistického útoku na základy naší civilizace".