U generální zkoušky dlouho odkládaného projektu neuspěla třetina účastníků, což ministr školství Josef Dobeš (VV) označil za alarmující. Nejtěžší se pro studenty ukázala matematika, jejíž lehčí verzi nezvládlo dokonce 48 procent testovaných. Nemalé problémy měli někteří studenti i němčinou. [celá zpráva]

Český jazyk a literatura
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - základní úroveň obtížnosti
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - vyšší úroveň obtížnosti

Dobeš se kvůli výsledkům maturit dokonce pustil do slovní přestřelky s premiérem Petrem Nečasem (ODS). Podle předsedy vlády by byl podobný výsledek při jarním spuštění projektu "těžko akceptovatelný". [celá zpráva]

Dobeš, který již dopředu avizoval, že krom vyladění a polidštění průběhu zkoušek nehodlá nijak měnit nastavenou obtížnost, se nad premiérovými slovy pozastavil.  "Mrzí mě, že premiér na základě čísel dostal strach a chce něco přehodnocovat. To není možné,“ řekl k přestřelce Právu Dobeš.

Matematika
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Anglický jazyk
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - základní úroveň obtížnosti
Poslech - základní úroveň obtížnostiŘešení
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - vyšší úroveň obtížnosti
Poslech - vyšší úroveň obtížnostiŘešení

Ministerstvo školství předpokládá, že zkoušku dospělosti nesloží v jarním termínu mezi 15 a 21 procenty uchazečů. Nyní se neúspěšnost uchazečů pohybuje kolem 13 procent.

Německý jazyk
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - základní úroveň obtížnosti
Poslech - základní úroveň obtížnostiŘešení
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - vyšší úroveň obtížnosti
Poslech - vyšší úroveň obtížnostiŘešení

Ministerstvo v souvislosti se zveřejněním výsledků slíbilo, že v březnu nabídne na internetu budoucím maturantům další sérii cvičných testů, které jim pomohou s přípravou na samotné maturity.

Francouzský jazyk
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - základní úroveň obtížnosti
Poslech - základní úroveň obtížnostiŘešení
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - vyšší úroveň obtížnosti
Poslech - vyšší úroveň obtížnostiŘešení

Do budoucna by Dobeš rád zavedl průřezové srovnávací testování znalostí i mezi žáky základních škol. Státní maturita je podle něj pouze jakousi pomyslnou obručí, která nastavuje určitá pravidla pro dosud bezbřehou volnost, která v tuzemském vzdělávání panuje.

Ruský jazyk
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - základní úroveň obtížnosti
Poslech - základní úroveň obtížnostiŘešení
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - vyšší úroveň obtížnosti
Poslech - vyšší úroveň obtížnostiŘešení

Orientační hranice pro úspěšné složení maturity z matematiky bude 33 procent, u cizích jazyků a českého jazyka půjde o 45 procent. Dosažení minimálně těchto hodnot zajistí studentovi u maturity čtyřku, tedy stav znamenající, že prospěl.

Španělský jazyk
Didaktický test - základní úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - základní úroveň obtížnosti
Poslech - základní úroveň obtížnostiŘešení
Didaktický test - vyšší úroveň obtížnostiŘešení
Písemná práce - vyšší úroveň obtížnosti
Poslech - vyšší úroveň obtížnostiŘešení