Mezigenerační soudržnost je přitom podle něj nutné udržet nejenom v prvním, státním pilíři důchodového systému, ale i ve všech ostatních. Tedy i fondových. Pokud jde o demografický vývoj, hrozí podle Nečase, že v roce 2030 v ČR bude jedna třetina lidí starších 60 let. V roce 2050 bude jeden milion lidí starších 80 let. "Proto mluvím o nejzávažnější výzvě, které čelí tato země," řekl Nečas.

Vzhledem k demografickému vývoji proto podle něj bude muset být systém založen osobní. Jako jiné možnosti už zbývají Česku pouze skokové zvýšení důchodového věku k 70 letům, zvýšení odvodů na sociální pojištění nebo přijetí koncepce, že důchod je pouze dávkou chránící před chudobou, uvedl Nečas.

Je podle něj nutné, aby v budoucnosti byl systém spravedlivější než dnes a bral ohled nejenom na zabezpečení důchodců, ale i na to, kolik předtím přispívali na pojistném. K tomu koneckonců vede i nedávné rozhodnutí Ústavního soudu. Nebýt tohoto rozhodnutí, dovedl by si prý Nečas představit, že by se princip ekvivalence přenesl do jiných pilířů důchodového systému než do státního průběžného. Nyní však bude muset být i v průběžném pilíři.

Důchodová reforma je podle Nečase nutností, neboť jinak hrozí, že by generace dnešních čtyřicátníků a mladších lidí byla v důchodu ohrožena životem na hranici chudoby. Připustil přitom možnost odvodu části pojistného z průběhového pilíře do fondových. To znamená, že by si lidé mohli přenést část pojistného odváděného na důchod na individuální účty například ve fondech. Důchodová reforma si podle Nečase vyžádá náklady v řádech desítek miliard korun ročně. V následné panelové diskusi připustil, že Česká republika je zatím nemá.

Tři katastrofické scénáře 

Premiér také nastínil tři scénáře vývoje penzijního systému v případě, že se důchodová reforma neprovede. Podle Nečase by bylo nevyhnutelné zvýšení stávajících odvodů, které jsou ovšem již nyní jedny z nejvyšších v rámci zemí OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj).

Další alternativou by bylo zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu. Pokud se nepřijme ani jedna z těchto nepopulárních možností, bylo by nutné přijmout tezi, že důchod je pouze almužna, která má odvrátit úplnou chudobu.

"Alternativou neprovedení důchodové reformy je pouze masová chudoba českých důchodců," zakončil své vystoupení Nečas.