Příslušný senátní návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích v minulém týdnu prošel ve Sněmovně už do druhého čtení. Tam ho však čeká tuhý boj.

„Nová průkazka pro invalidy vychází z doporučení Rady EU ze 4. června 1998. Její zásadní výhodou je, že bude akceptována i v jiných členských zemích Evropské unie, kde čeští držitelé nynějšího označení O 1 nemohou používat zvláštní parkovací místa, určená pro zdravotně postižené,“ zdůvodnil ve Sněmovně návrh na zavedení průkazu jeden z předkladatelů novely senátor Jiří Žák (ODS).

„Postižení pohybového aparátu bude nutno orgánu, vydávajícímu parkovací průkaz, doložit potvrzením odborného lékaře v oboru neurologie nebo ortopedie, a v případě mentálního postižení pak potvrzením psychiatra,“ uvádějí předkladatelé v důvodové zprávě.

Krása: S návrhem zásadně nesouhlasíme

Národní rada zdravotně postižených (NRZP) však s takovou změnou legislativy zásadně nesouhlasí a hodlá se bránit.

„Nejsem si jist, že senátní návrh skutečně odpovídá doporučení Rady EU. Daleko horší ale je, že průkaz vydávaný za navrhovaných podmínek by vyřadil velké skupiny postižených z možnosti jej využívat. Ti by už nemohli parkovat na místech pro ně vyhrazených,“ řekl ve středu Právu předseda NRZP Václav Krása.

Jak přitom zdůraznil, například člověk s postižením srdce, který se rychle zadýchá a dělá mu problémy ujít pár kroků, potřebuje mít parkování zajištěno nezřídka ještě více než vozíčkář.

Na dotaz, jestli se bude národní rada bránit, Krása odpověděl: „Samozřejmě. Oslovíme poslance a budeme se je snažit přesvědčit, že v této podobě by realizace senátního návrhu napáchala velké škody.“

Krása přitom připouští, že karet pro postižené je v ČR vydáno příliš mnoho, vždyť podle odhadů dosahuje jejich počet až 185 tisíc. Senátní návrh je ale špatnou cestou.

Výhrady má i vláda

K navrhovanému zavedení parkovacího průkazu má vážné výhrady i vláda, která návrh této novely projednala 11. srpna. Podle ní nelze například souhlasit s tím, aby žadatel o vydání průkazu musel obecnímu úřadu dokládat lékařský posudek o svém zdravotním postižení.

„Míra žadatelova postižení je zřejmá již ze samotného rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, takže navržená úprava by představovala nadbytečnou administrativní zátěž,“ uvedla vláda ve stanovisku k novele.