Zásadní změnou, které nové písmo přináší, je zjednodušení tvarů jednotlivých písmen. Namísto četných kudrlinek, které zejména u některých velkých písmen mají toliko estetický charakter, se budou prvňáčci ve 40 základních školách učit psát písmem, které se daleko více podobá tištěnému textu.

O možném zavedení nového písmového vzoru již delší dobu diskutují jak učitelé a psychologové, tak široká veřejnost. Například grafologové mají za to, že zredukovaná podoba písma omezuje tvůrčí rozvoj osobnosti dítěte.

Autorkou nové písmové předlohy je grafička Radana Lencová.